Blog 9Sound Việt Nam

Hướng dẫn tự động trả lời cuộc gọi khi dùng tai nghe Earteana i8s

* Trong tình huống anh/chị/em muốn tự động bắt máy khi có cuộc gọi đến vì không rãnh tay thì có thể thiết lập như sau (clip áp dụng cho iPhone với phiên bản iOS 11 trở lên):
Vào Settings → General → Accessibility → Call Audio Routing → Auto-Answer Calls (chọn On)

 

Lượt Xem: 343

tracking product up_to_top